Мозговий Іван Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Мозговий Іван Павлович

МОЗГОВИ́Й Іван Павлович (10. 02. 1954, с. Чернеча Слобода Бурин. р-ну Сум. обл.) – філософ, релігієзна­вець. Д-р філос. н. (1999), проф. (2002). Закін. Київ. ун-т (1976). Відтоді – викл. ПТУ в Мелітополі (Запоріз. обл) та Полтаві; 1978–80 – референт Сум. орг-ції т-ва «Знання»; 1982–83 – власкор. г. «Советское Полесье» (м. Шостка Сум. обл.); у Сум. пед. ун-ті (від 1983, з перервою): від 1993 – зав. каф. релігієзнавства, 1997–2001 – зав. каф. культурології, 2006–08 – 1-й проректор; від 2001 – зав. каф. філософії та українознавства Терноп. мед. академії; одночасно 2001–06 – проф., від 2008 – зав. каф. соц.-гуманітар. дисциплін Укр. академії банків. справи (Суми). Гол. ред. зб. наук. праць «Світогляд – Філософія – Релігія» (від 2011). Наук. дослідження: проблеми взає­мозв'язку філософії, культури і богослов'я в ранньому християнстві та УПЦ. Уклав «Релігіє­знавчий словник» (К., 1996, спів­авт.), довідник «Християнська демократія у країнах світу. Ч. 1. Азія, Африка, Австралія та Океанія» (2008), навч. посібники «Утвердження християнства (І–ІІ ст. н. е.): Античні писемні джерела» (2011), «Еволюція християнства (ІІІ – 1-а пол. VI ст. н. е.): Античні писемні джерела» (2015; усі – Суми).

Пр.: Неоплатонізм і християнство. С., 1997; Лінгво-філософські аспекти гуманітарної освіти. С., 1998 (спів­авт.); Академічне релігієзнавство. К., 2000 (спів­авт.); Аномалії духу: Супе­речності духовно-реліг. розвитку 90-х. С., 2001; Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації. С., 2009; Агонія епігонів. С., 2010; Аномалії духу–2: Суперечності духовно-реліг. розвитку 2000-х. С., 2015.

А. О. Васюріна


Покликання на статтю