Моздир Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Моздир Микола Іванович

МО́ЗДИР Микола Іванович (06. 01. 1928, с. Тайкури, нині Рівнен. р-ну Рівнен. обл. – 26. 02. 2018, Львів) – мистецтвознавець. Канд. мистецтвознавства (1977). Чл. НСХУ (1973). Закін. Львів. ун-т (1950). Учителював; 1960–2011 – н. с. Ін-ту народознавства НАНУ (Львів). Наук. дослідження: історія і теорія укр. мист-ва. Автор розділів у зб. «Бойківщина» (1983), «Гуцульщина» (1987), «Поділля» (1994; усі – Київ), «Лемківщина» (Л., 2002). Уклав альбом «Валентин Борисенко» (К., 1987).

Пр.: Українська народна дерев'яна скульптура. К., 1980; Дерево в архітектурі і скульптурі слов'ян. Париж, 1981 (спів­авт.); Українська народна меморіальна скульптура. К., 1996; Протоколи «Товариства охорони української старовини у Львові» від 1914 року // Зап. НТШ: Пр. Комісії образотвор. та ужитк. мист-ва. Т. 236. Л., 1998; Володимир Лупійчук – співець українського козацтва. Л., 2005; Українська народна меморіальна пластика. Л., 2009; До історії стильових меблів на українських землях у ХVІІ – ХVІІІ ст. // Зап. НТШ: Пр. Комісії образотвор. та ужитк. мист-ва. Т. 261. Л., 2011.

Літ.: Захарчук-Чугай Р. Творчий шлях ученого // Народозн. зошити. Л., 1998. Ч. 1; Станкевич М. Микола Моздир – дослідник української народної пластики // Там само; Микола Іванович Моздир (до 70-річчя від дня народж.): Бібліогр. покажч. Л., 1998.

Р. Ф. Кирчів


Покликання на статтю