Мозолев Олександр Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Мозолев Олександр Михайлович

МО́ЗОЛЕВ Олександр Михайлович (16. 04. 1964, м. Осиповичі Могильов. обл., Білорусь) – педагог. Д-р пед. н. (2017). Закін. Хмельн. вище артилер. командне уч-ще (1985), Кам'янець-Поділ. пед. ін-т (Хмельн. обл., 1994). У 1985–92 перебував на військ. службі, 1992–2011 працював у Нац. академії Держ. прикордон. служби України (Хмельницький): 2002–09 – нач. каф. фіз. підготовки та спорту, від 2009 – проф. каф. особистої безпеки; 2013–14 – у Хмельн. ін-ті соц. технологій Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна»; від 2014 – у Хмельн. гуманітарно-пед. академії: від 2015 – проф. каф. теорії та методики фіз. культури і валеології. Наук. дослідження: упр. розвитком освіти у сфері фіз. культури та спорту в Польщі.

Пр.: Теоретичний аналіз проблеми формування потреби до фізичного самовдосконалення // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна». 2014. № 1; Моделювання професійної діяльності фахівця зі спеціальності «Педагогіка вищої школи»: Навч. посіб. Хм., 2016; Актуальні проблеми взаємодії органів управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту з громадськими організаціями в Україні // Наук. вісн. Микол. ун-ту. Сер. Пед. науки. 2017. № 1; Comparative analysis of mechanisms of education development management in the sphere of physical culture and sports in Ukraine and Poland // News of Science and Education. 2017. № 2; Управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту в Польщі: упровадження передового досвіду в Україні. Хм., 2017.

І. Л. Гасюк


Покликання на статтю