Мозоль Петро Овсійович — Енциклопедія Сучасної України

Мозоль Петро Овсійович

МОЗО́ЛЬ Петро Овсійович (14. 04. 1945, с. Нове Черніг. р-ну Черніг. обл. – 03. 10. 2010, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1998). Закін. Черніг. пед. ін-т (1966), де 1967–69 і працював. 1969–2010 – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): 1990–2010 – пров. н. с., 2010 – гол. н. с. Наук. дослідження: нелінійна оптика та вплив лазер. опромінення на елек­­трофіз., фотоелектр. та оптич­­ні характеристики напівпровідників.

Пр.: Самоиндуцированное вращение плоскости поляризации света в кристаллах класса 422 // Изв. АН СССР. Сер. Физика. 1979. Т. 43, № 2 (спів­авт.); Двухквантовая спектроскопия широко­зонных полупроводников // КЭ. 1985. Вып. 29; Photosensitization of CdxHg1-xTe epitaxial films by laser-indused shock wave // Proc. of SPIE. 1999. Vol. 3890 (спів­авт.); Влияние уровня возбуждения и электри­ческого поля на релаксацию фотопроводимости поликристаллических слоев CdхHg1-хTe/GaAs // ФТТ. 2000. Т. 42, № 7 (спів­авт.); Особенности спектров нелинейного поглощения света в нестехиометрических и легированных Ni монокристаллах GaSe // ФТП. 2006. Т. 40, № 4 (спів­авт.); Влияние процесса плавления на акустический отклик соединений CdTe и GaAs при импульсном лазерном облучении // Там само. 2008. Т. 42, № 3 (спів­авт.).

В. М. Томашик

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
В. М. Томашик . Мозоль Петро Овсійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=68337 (дата звернення: 09.05.2021)