Моісеєв Юрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Моісеєв Юрій Васильович

МОІСЕ́ЄВ Юрій Васильович (23. 10. 1939, смт Парголово, нині с-ще С.-Пе­тербур. міськради) – фахівець у галузі ливарного виробництва. Д-р тех. н. (1997). Закін. Харків. політех. ін-т (1962). Відтоді працює у Фіз.-технол. ін-ті металів та сплавів НАНУ (Київ): 1984–2015 – зав. відділу автоматизації, від 2015 – ст. н. с. відділу плавки та рафінування сплавів. Осн. напрями наук. діяльності: вивчення будови та механізму утворення кулястого графіту в чавунах, дослідж. реолог. властивостей ливар. сплавів і впливу фіз. дії на ливарні процеси в інтервалі кристалізації сплавів; створення автоматизов. процесів і обладнання для виготовлення виливків спец. способами лиття. За його участі розроблено значну кількість типорозмір. обладнання для лиття під низьким тиском, установки відцентр. лиття, лиття зі спрямованою кристалізацією та лиття під електромагніт. тиском, які були встановлені на пром. дільницях і в цехах лиття під тиском низки маш.-буд. підпр-в України та ін. країн колиш. СРСР. Протягом ос­тан. років під кер-вом М. виконано цикл робіт з неруйнів. структуро­скопії ливар. сплавів і створ. зразки малогабарит. перенос. приладів для оператив. оцінки характеристик матеріалів виливків з використанням акустич., магніт., струмовихр. і термо­електр. методів.

Пр.: Цветное литье: Справоч. Мос­ква, 1990 (спів­авт.); Акустический и магнит­ный контроль струк­­ту­ры чугунов // Литей. произв-во. 2002. № 2; Неразрушающий контроль структурного состояния металлических изделий // ПЛ. 2010. № 5; Технические средства технологической поддержки инженера-литейщика // Металл и литье Украины. 2011. № 4 (спів­авт.); Магнітний неруйнівний контроль структурного стану сталей та чавунів // Металознавство та обробка металів. 2012. № 2 (спів­авт.); Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья. Х., 2013 (спів­авт.).

К. Ф. Євлаш, В. Л. Лахненко


Покликання на статтю