Моісеєнко Василь Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Моісеєнко Василь Миколайович

МОІСЕ́ЄНКО Василь Миколайович (12. 12. 1951, м. Красноград Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (1995). Закін. Моск. інж.-фіз. ін-т (1975). Від 1978 працює у Дніпроп. ун-ті (нині Дніпро): 1988–91 – зав. каф. оптики, 1991–2003 – зав., 2003–07 – проф. каф. оптоелектроніки, від 2007 – проф. каф. фізики твердого тіла та оптоелектроніки. Наук. дослідження: комбінац. оптика та коливал. спектроскопія кристалів актив. ді­електриків, фотон. кристалів і метаматеріалів; закономірності динаміки сегнетоелектрич. та сегнетоеластич. переходів у кристалах склад. окислів; лазерна діагностика фазових станів твердих тіл.

Пр.: Структурный фазовый переход в системе Pb1-x Snx Se под воздействием температуры и гидростатического давления // Письма в ЖЭТФ. 1978. Т. 27; Isotopik impurity modes and polariton dispersion in Li2GeO3 crystals // Phys. Stat. Sol.(b). 1985. Vol. 128; Light scattering below a phase transition point in crystals of the weakly polar ferroelectric Li2Ge7O15 // J. Russian Laser Research. 1994. Vol. 15; Raman and hyper-Rayleigh scattering in lithium tetraborate crystals // Там само. 2003. Vol. 15; The possibility of surface enhanced Raman scattering and spon­taneous parametric down-conversion by globular photonic crystals infiltrated with dielectrics // Ukrainian J. Physical Optics. 2009. Vol. 10; Спонтанное параметрическое рассеяние света в пространст­венно-неоднородных нелинейных средах на основе фотонных кристаллов // Оптика и спектроскопия. 2012. Т. 112; Nonlinear optical conversion in synthetic opal // Inorganic Materials. 2015. Vol. 51 (усі – спів­авт.).

М. П. Дергачов

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. П. Дергачов . Моісеєнко Василь Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68341 (дата звернення: 25.10.2021)