Моісеєв Віктор Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Моісеєв Віктор Олексійович

МОЇСЕ́ЄВ Віктор Олексійович (19. 04. 1938, с. Дорогощ, нині Бєлгород. обл., РФ – 11. 01. 2005, Харків) – біофізик. Д-р біол. н. (1986), проф. (1988). Держ. премія України у галузі н. і т. (1992). Закін. Харків. ун-т (1961). Відтоді працював у Харкові: у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР; 1972–2000 – в Ін-ті проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ: зав. лаб., зав. відділу кріобіофізики. Основоположник нового наук. напряму – низькотемператур. біофізики. Досліджував проблеми кріопо­шкоджень та кріозахисту біол. об'єктів при тривалому низькотемператур. зберіганні.

Пр.: Низкотемпературное консервирование костного мозга. К., 1976; Ionic permeability of erytrocyte // Cryo Letters. 1993. Vol. 14, № 5; Термомеханические и электрические явления в суспензиях клеток печени при охлаждении // Докл. НАНУ. 1994. № 2; Влияние темпера­туры и концентрации различных веществ на микровязкость цитозоля эритро­ци­тов // Биофизика. 1995. Т. 40, № 1; Метод ЭПР-спинового зонда в исследовании проницаемости эритроцитов для криопротекторов // Биофизика. 1996. Т. 41, вып. 6; Об экстинкции хромофорной группы белка в биологических системах // ПКр. 1998. № 4 (усі – спів­авт.).

О. А. Нардід


Покликання на статтю