Мойсеєв Ігор Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Мойсеєв Ігор Миколайович

МОЙСЕ́ЄВ Ігор Миколайович (09. 08. 1939, Одеса) – лікар. Д-р мед. н. (1993), проф. (2000). Закін. Одес. мед. ін-т (1964), де відтоді й працював (нині ун-т): проф. каф. гістології, цитології та ембріології (1997–2001); водночас – в Одес. НДІ стоматології: зав. лаб. патол. морфології (1993–95), зав. відділу експерим. патології і терапії стоматол. захворювань (1996–97). Наук. дослідження: нейрохім. вивчення експерим. епілепсії; адаптивні властивості слиз. оболонок порожнини рота при хворобах пародонта.

Пр.: Изменения спектра изоферментов ЛДГ в очагах эпилептической активности, вызванных пенициллином в коре головного мозга крыс // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1983. № 2; Вплив лецитинового препарату «Віталонг» на ліпідний обмін в експерименті // Одес. мед. журн. 1999. № 6; Морфологічні зміни ендо- і міометрія щурів після оваріо­ектомії та введення ЕКСО // Досягнення біології та медицини. 2005. № 2; Индукция воспалительно-деструктивных изменений в оральном эпителии делагилом и эмоционально-болевым стрессом и торможение их сочетанием элла­говой и галловой кислот // Там само. 2008. № 2 (усі – спів­авт.).

А. І. Даниленко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю