Мойсеєв Олександр Силович — Енциклопедія Сучасної України

Мойсеєв Олександр Силович

МОЙСЕ́ЄВ Олександр Силович (16. 03. 1893, с. Аутка, нині в межах м. Ялта, АР Крим – 26. 07. 1939, м. Чиатурі, Грузія) – геолог, палеонтолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1938), проф. (1934). Закін. Моск. ун-т (1917), де відтоді й працював. 1918–23 – зав. Ялтин. природн.-істор. музею; водночас 1919–20 – асист. каф. геології Таврій. ун-ту (Сімферополь); 1924–39 – у Ленінгр. ун-ті (нині С.-Пе­тербург): від 1929 – доц., від 1934 – проф. каф. геології. Також був співроб. Геол. ком-ту та викладав у Ленінгр. гірн. ін-ті. Вивчав тріас., юрські та крейд. відклади Гірсь­кого Криму. Довів роль брахіопод як керів. форм для розчленування не лише палеозой., а й мезозой. товщ. Описав понад 100 нових мезозой. брахіопод. Декілька викоп. видів названі на честь М. Зробив вагомі уточнення до схеми тектон. будови Криму, створив детал. карти геол. будови та корис. копалин Крим. п-ова (1938). Автор путівника Кримом до 17-го Міжнар. геол. конгресу (1937). Низку праць присвячено стратиграфії та палеонтології Кавказу.

Пр.: О фауне из нижнеюрских известняков Крыма // Изв. Геол. ком-та. 1925. Т. 44, № 10; К стратиграфии верхне-юрских отложений юго-западного Кры­­ма // Там само. 1926. Т. 45, № 7; О Бешуйском каменноугольном месторождении в Крыму // Мат. по общей и приклад. геологии. Ленинград, 1929. Вып. 100; К геологии юго-западной части Главной гряды Крымских гор // Там само. 1930. Вып. 89; Гидрогеологический очерк г. Севастополя и его окрестностей // Тр. Всесоюз. геол.-разв. объединения. Москва; Ленинград, 1932. Вып. 137; Брахиоподы юрских отложений Крыма и Кавказа // Там само. 1934. Вып. 203; Очерк стратиграфии Северо-Восточной части Горного Крыма // Ученые зап. Ленингр. ун-та. 1937. № 16; О лейасовых аммонитах Крыма // Там само. 1944. № 11.

Літ.: Православлев П. А. Александр Силович Моисеев // Ученые зап. Ле­­нингр. ун-та. 1944. № 70; Крымгольц Г. Я. Ра­­боты А. С. Моисеева по палеонтологии // Там само; Лобачева С. В. Александр Силович Моисеев – геолог и палеонтолог // Ежегодник Всесоюз. палеонтол. об-ва. 1989. Т. 32; Профессора Тавричес­кого национального университета. К., 2000.

В. Г. Єна


Покликання на статтю