Мойсеєв Семен Самійлович — Енциклопедія Сучасної України

Мойсеєв Семен Самійлович

МОЙСЕ́ЄВ Семен Самійлович (23. 11. 1929, Полтава – 05. 06. 2002, Мос­ква) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1970), проф. (1985). Держ. премія УРСР (1979), СРСР (1987) у галузі н. і т. Закін. Харків. ун-т (1952), де 1976–79 за сумісн. працював проф. каф. фізики плазми. 1952–54 – у Слов'ян. учител. ін-ті (Сталін., нині Донец. обл.); 1954–59 – у Полтав. інж.-буд. ін-ті; 1959–68 – в Ін-ті ядер. фізики АН СРСР (м. Новосибірськ, РФ): 1963–68 – ст. н. с.; водночас 1963–68 – доц. каф. заг. фізики Новосибір. ун-ту; 1968–80 – ст. н. с. Харків. фіз.-тех. ін-ту АН УРСР; 1980–2002 – зав. сектору спец. питань гідрофізики, зав. відділу космогеофізики Ін-ту косміч. дослідж. РАН (Москва). Основні напрями наук. досліджень: проблема стійкості в плазмі та гідродинаміці; лінійна й нелінійна трансформація хвиль в неоднорід. середовищі й нестаціонар. плазмі; структурні властивості турбулентності в плазмі та гідродинаміці; спірал. динаміка неліній. середовищ; нерівноважні розподілення заряджених часток і радіоізотопні джерела струму; хвильові процеси і проблема стійкості кирал. середовищ.

Пр.: О коэффициенте диффузии «Бома» // ЖЭТФ. 1963. Т. 44, вып. 2; Во­просы теории линейной и нелинейной трансформации волн в неоднородных средах // УФН. 1973. Т. 109; Неравновес­ные стационарные распределения час­тиц в твердотельной плазме // ЖЭТФ. 1976. Т. 71, вып. 4(10); Самофокусировка и поглощение энергии лазерного пучка в неоднородной плазме // Письма в ЖЭТФ. 1981. Т. 33, вып. 9; Неравновесные и резонансные процессы в плазменной радиофизике. Москва, 1982; Универсальная флуктуационная неустойчивость плазмы в мгд приближении // ФП. 1990. Т. 16, вып. 7; Аномальное влияние флуктуаций вблизи критических состояний плазмы // ЖТФ. 1990. Т. 60, вып. 12; Автомодельные режимы ультрарелятивистского ускорения захваченных частиц ленгмюровской волной в неоднородной изотропной плазме // ЖЭТФ. 1991. Т. 100, вып. 3(9); Неравновесные стационарные распределения электро­нов с потоком по спектру в твердотельной плазме и их использование // ФП. 1998. Т. 24, № 9; Nonlinear instabilities in plasmas and hydrodynamics. Bristol, 1999 (усі – спів­авт.).

Літ.: Краткие воспоминания о С. С. Мои­­сееве // Сб. тр. Междунар. конф. «Транс­­формация волн, когерент. структуры и турбулентность». Москва, 2014; Институт космических исследований РАН: 50 лет. Москва, 2015.

В. О. Буц


Покликання на статтю