Мойсеєнко Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мойсеєнко Володимир Іванович

МОЙСЕ́ЄНКО Володимир Іванович (13. 07. 1919, м. Василькiв, нині Київ. обл. – 29. 01. 1997, Київ) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1968), проф. (1971). Закiн. Київ. с.-г. iн-т (1946), де відтоді й працював (згодом Нац. аграр. ун-т): 1972–94 – зав. каф. кормовиробництва та с.-г. мелiорацiї. Наук. дослідження: основи вирощування високих врожаїв корм. культур в умовах Полісся та Лісостепу України. 1972 заснував наук. школу з кормовиробництва в Україні. Під кер-вом М. обґрунтовані та впроваджені у вироб-во ефективні дози та співвідношення мінерал. добрив під кукурудзу на торф. ґрунтах Житомирщини та мінерал. ґрунтах Київщини; розроблені основи підвищення урожайності корм. люпинів.

Пр.: Рекультивация земель после разработок бурого угля открытым способом // ВСГН. 1973. № 9; Луговое кормопроизводство. Москва, 1983; Растение­водство с основами земледелия, се­­нокосы и пастбища // Растениеводство с основами земледелия. К., 1983; Особенности формирования урожайности клевера, злаковых травосмесей на оро­­шаемых землях // Корма и кормопроизводство. К., 1985. Вып. 20; Рослинництво з основами землеробства: Навч. посіб. К., 1986 (усі – спів­авт.).

Л. М. Мацейко


Покликання на статтю