Мойсеєнко Лідія Анатоліївна — Енциклопедія Сучасної України

Мойсеєнко Лідія Анатоліївна

МОЙСЕ́ЄНКО Лідія Анатоліївна (25. 06. 1955, с. Ярмолинці, нині смт Хмельн. обл.) – педагог. Д-р психол. н. (2006), проф. (2007). Закін. Чернів. ун-т (1977). Учителювала в школах Чернівців (1978–81) та Івано-Фран­­ківська (1981–88). Від 1988 – в Івано-Фр. тех. ун-ті нафти і газу: проф. каф. вищої математики (від 2007). Наук. дослідження: психол. характер особистіс. відмінностей матем. мислення через виявлення та аналіз мисленнєвих стилів осіб, які розв'язують матем. проблеми; зв'язок усвідомл. і неусвідомл. компонентів мисленнєвого процесу на всіх етапах розв'я­­зан­­ня задач; психол. керування процесами активізації та оптимізації матем. пошук. дій шляхом впровадження спец. тренінг. навчання.

Пр.: Психологія творчого математичного мислення. Ів.-Ф., 2003; Психологічні аспекти активізації та оптимізації творчого математичного мислення студентів // Творча діяльність в ускладнених умовах: Наук.-метод. посіб. К., 2007 (спів­авт.); Стратегії творчого математичного мислення студентів технічного ВНЗ // Стратегія твор. діяльності: школа Моляко В. О. К., 2007 (спів­авт.); Неусвідомлені мисленнєві дії у процесі формування гіпотези розв'язку творчої математичної задачі // Пробл. сучас. психології: Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. Костюка НАПНУ. Кам'янець-По­­дільський, 2016. Вип. 32; Procedural and dynamic content of the solution planning to creative mathematical problems // Ame­­ri­can J. of Education. 2017. Vol. 123, № 4(2).

В. М. Мойсишин


Покликання на статтю