Мойсеєнко Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мойсеєнко Микола Іванович

МОЙСЕ́ЄНКО Микола Іванович (03. 01. 1953, с. Шевченкове Малин. р-ну Житомир. обл.) – радіобіолог. Канд. фіз.-мат. (1981), д-р біол. (1997) н. Закін. Чернів. ун-т (1978). Від 1981 – в Івано-Фр. мед. ун-ті: від 1991 – зав. каф. мед. інформатики, мед. і біол. фізики, від 2005 – декан фармацевт. ф-ту. Вивчає дозові навантаження інкорпоров. радіонуклідів та порушення процесів перекис. окислення ліпідів у тварин.

Пр.: Радіогенні зміни складових ліпідів і ліпопротеїнів плазми крові, спричинені різними режимами опромінення тварин // Чорнобиль. Зона відчуження: Зб. наук. пр. К., 2001; Індекс реакції-відповіді організму на дію іонізуючого випромінювання за показниками пероксидного окиснення у тварин // Пробл. радіац. медицини та радіобіології. 2006. Вип. 12; Радіогенні зміни вмісту РНК у кістковому мозку за різних режимів гамма-опромінення тварин // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Біологія. 2015. № 2(63); усі – спів­авт.

Н. І. Бурак

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Н. І. Бурак . Мойсеєнко Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68374 (дата звернення: 26.10.2021)