Мокін Віталій Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Мокін Віталій Борисович

МО́КІН Віталій Борисович (03. 09. 1974, Вінниця) – фахівець у галузі математичного моделювання природних систем. Син Бориса, брат Олександра Мокіних. Д-р тех. н. (2006), проф. (2007). Закін. Вінн. тех. ун-т (1996), де відтоді й працює: від 2005 – зав. каф. систем. аналізу, комп'ютер. моніторингу та інж. графіки, водночас від 2006 – зав. н.-д. лаб. екол. дослідж. та екол. моніторингу. Наук. дослідження: моніторинг, моделювання та розроблення стратегій керування станом вод у розгалуж. системі малих та серед. річок; створення комп'ютеризов. геоінформ. систем держ. моніторингу поверхн. вод. Розробив технологію просторово-орієнтов. представлення даних про стан довкілля та процес природокористування, інформ. технологію інтегрування матем. моделей у геоінформ. сис­теми екол. моніторингу.

Пр.: Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод. В., 2000; Математичні моделі для конт­ролю та управління якістю річкових вод. В., 2005; Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод. В., 2010; Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод. В., 2011; Методологія та організація на­укових досліджень (в екології): Підруч. Хн., 2012; Геоінформаційні системи в екології: Навч. посіб. В., 2014 (усі – спів­авт.).

С. В. Павлов


Покликання на статтю