Мокляк Владислав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мокляк Владислав Іванович

МОКЛЯ́К Владислав Іванович (18. 03. 1909, Київ – 27. 05. 1976, там само) – гідролог. Д-р тех. н. (1965), проф. (1967). Закін. Київ. інж.-меліорат. ін-т (1931). Відтоді працював у Київ. обл. меліорат. конторі; 1931–38 – у проектно-вироб. бюро «Ульбастрой ГЕС» (Алтай. край, РФ); 1938–63 – в Ін-ті гідрології та гідротехніки АН УРСР: 1962–63 – зав. відділу гідрології; 1963–69 – зав. лаб. процесів стоків Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту; 1969–75 – зав. сектору меліорат. гідрології Укр. н.-д. ін-ту гідротехніки та меліорації (усі – Київ). Основні напрями наук. досліджень: закономірності формування поверх. стоку; визначення макс. витрат весняної повені та трансформації їх річк. системами; вплив госп. діяльності на гідрол. режим річок; гідрол. розрахунки для тер. України.

Пр.: Расчеты максимальных весенних расходов для рек Европейской части СССР. Ленинград, 1949; Характерные черты режимов уровня на реках СССР // Вісті Ін-ту гідрології та гідротехніки АН УРСР. 1951. Т. 7; Гідрологічна характеристика річок басейну Дністра // Питання розвитку продуктив. сил зх. областей УРСР: Зб. наук. пр. К., 1954; Максимальні витрати від талих вод на річках України. К., 1957; Максимальний талий стік районів зрошення // Сучасні проблеми геогр. науки в УРСР: Зб. наук. пр. К., 1966; Об оценке влияния осушительных мелиораций на некоторые характеристики стока малых рек Полесья и Лесо­степи УССР // Тр. Гидрогеол. ин-та. 1973. Вып. 208.

Ю. Б. Набиванець


Покликання на статтю