Моклячук Лідія Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Моклячук Лідія Іванівна

МОКЛЯЧУ́К Лідія Іванівна (21. 06. 1948, смт Липовець Вінн. обл.) – еколог. Дружина М. Моклячука. Канд. хім. (1991), д-р с.-г. (2008) н., проф. (2011). Засл. діяч н. і т. України (2019). Закін. Київ. ун-т (1971). Працювала в Ін-ті орган. хімії АН УРСР у Києві (1977–88), Київ. ун-ті (1988–92). Від 1992 – у Ін-ті агроекології і природокористування НААНУ: від 2009 – зав. відділу екотоксикології, водночас 2009–12 – заст. дир. з наук. роботи та інновац. діяльності; за сумісн. 1998–2005 – доц. каф. агроекології Нац. аграр. ун-ту (обидва – Київ). Наук. дослідження: моніторинг та фіторемедіація забруднених орган. ксенобіоти­ками ґрунтів; обмеження емісій сполук азоту з с.-г. джерел; наук. основи орган. вироб-ва с.-г. продукції.

Пр.: Екологічна безпека агропромислового виробництва. К., 2013 (спів­авт.); Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області. К., 2015 (спів­авт.); Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні. К., 2016; Mathematical modeling as a tool for determination of tendencies in changes of humus concentration in soil of arable lands // Emirates J. of Food and Agriculture. 2016. Vol. 28, іssue 6 (спів­авт.).

О. С. Дем'янюк


Покликання на статтю