Мокрецов Сергій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Мокрецов Сергій Євгенович

МОКРЕЦО́В Сергій Євгенович (09. 11. 1972, Херсон) – фахівець у галузі державного управління, акушер-гінеколог. Канд. мед. н. (2004), д-р н. з держ. упр. (2012). Закін. Укр. мед. ун-т (Київ, 1995). Від 2003 працює лікарем мед. центру «Омега-Київ»: від 2010 – гол. лікар; водночас від 2013 – у клініці «Медіком»; від 2014 – проф. каф. соц. та гуманітар. політики Нац. академії держ. упр. при Президентові України (обидва – Київ). Наук. дослідження: держ. політика у сфері охорони громад. здоров'я, держ. упр. охороною репродуктив. здоров'я; комплексна корекція порушень імун. стану хворих на урогенітал. інфекції.

Пр.: Зарубіжний досвід державної політики охорони репродуктивного здо­ров'я // Вісн. Нац. академії держ. упр. при Президентові України. 2010. № 3; Державна політика щодо забезпечення належної якості життя як визначальний чинник впливу на репродуктивний стан здоров'я населення // Актуал. пробл. держ. упр. 2010. № 2; Державне регулювання охорони репродуктивного здо­ров'я в Україні. К., 2011; Подолання бід­ності в Україні: соціально-економічний аспект державної політики розвитку репродуктивного здоров'я населення // Наук. вісн. Академії муніцип. упр. Сер. упр. 2012. № 1.

Н. О. Васюк


Покликання на статтю