Мокрий Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мокрий Володимир Іванович

МО́КРИЙ Володимир Іванович (15. 01. 1965, Тернопіль) – фізик, фахівець у галузі екологічної безпеки. Канд. фіз.-мат. (1996), д-р тех. (2013) н. Закін. Львів. ун-т (1990). Відтоді працював у НДІ побут. радіо­електрон. апаратури; 1991–2013 – у Нац. лісотех. ун-ті (обидва – Львів): 2000–13 – доц. каф. екології; 2013–14 – пров. н. с. відділу природ. ресурсів Ін-ту телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАНУ (Київ); 2014–15 – доц., від 2015 – проф. каф. екол. безпеки та природоохорон. діяльності Нац. тех. ун-ту «Львів. політехніка». Автор низки праць у галузі фізики напівпровідників і діалектриків. Нині наук.-практ. діяльність присвячено створенню інформ.-аналіт. технологій для забезпечення екол. безпеки, екол. моніторингу, упр. та сталого розвитку заповід. і природно-техноген. комплексів.

Пр.: Інформаційне забезпечення формування транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» // Екологія і ресурси: Зб. наук. пр. Ін-ту проблем нац. безпеки. К., 2007. Вип. 17; Прикладна спектроскопія: Навч. посіб. Л., 2009; Інформаційно-аналітичні технології моніторингу та інвентаризації парникових газів // Глобал. зміни клімату – загрози людству та механізми відвернення: Зб. наук.-тех. пр. Нац. лісотех. ун-ту. Л., 2009. Вип. 19; Моделі фазових переходів сукцесійних процесів лісових угруповань Західного Полісся // Екол. безпека та природокористування: Зб. наук. пр. Ін-ту телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАНУ. К., 2011. Вип. 8; Алгоритм управління екологічною безпекою природно-заповідних об'єктів Західного Полісся // Радіоелектронні і ком­п'ютерні системи. 2012. № 4(56); Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озер Західного Полісся // Екол. безпека та природокористу­вання: Зб. наук. пр. Ін-ту телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАНУ. К., 2015. Вип. 17 (усі – спів­авт.).

І. М. Петрушка


Покликання на статтю