Мокрицький Вадим Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Мокрицький Вадим Анатолійович

МОКРИ́ЦЬКИЙ Вадим Анатолійович (09. 06. 1937, Житомир) – фахівець у галузі напівпровідників та мікроелектроніки. Д-р тех. н. (1982), проф. (1985). Закін. Одес. політех. ін-т (1961), де відтоді й працює (нині ун-т): 1972–2000 – зав. каф. мікроелектроніки, від 2000 – проф. каф. інформ. технологій і проектування в електроніці та телекомунікаціях. Осн. напрям наук. дослідж. – методи радіац. керування властивостями матеріалів опто- і мікроелектроніки.

Пр.: Расчет фазовых равновесий в многокомпонентных растворах. Мос­ква, 1986; Исследование по теории процессов управления свойствами кристаллов и слоев. Ташкент, 1987; Воздействие ионизующих излучений на материалы электронной техники. Л., 1994; Фізичні основи мікро- та наноелектроніки: Навч. посіб. О., 2006; Напівпровідникові та акустоелектронні оптичні сенсори і системи. О., 2009; Теория и практика жидкофазной эпитаксии и радиационной технологии полупроводников. О., 2013; Полупроводниковые детекторы нового поколения для радиационного конт­роля и дозиметрии ионизующих излучений. О., 2013.

В. І. Бондар


Покликання на статтю