Мокульський Стефан Стефанович — Енциклопедія Сучасної України

Мокульський Стефан Стефанович

МОКУ́ЛЬСЬКИЙ Стефан Стефанович (Мокульский Стефан Стефанович; 26. 07(07. 08). 1896, м. Тифліс, нині Тбілісі – 25. 01. 1960, Москва) – російський театрознавець та літературознавець. Д-р філол. н. (1937). Закін. філол. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1918). У 1923–42 – викл. Ленінгр. ун-ту: від 1937 – проф. Працював у Держ. пед. ін-ті, театр. ін-ті, Вищих курсах мистецтвознавства при Ін-ті історії мист-в (усі – Ленінград). Від 1943 – викл. Держ. ін-ту театр. мист-ва у Москві: 1943–48 – дир. ін-ту, у 1950-х рр. – зав. каф. зарубіж. театру. Викладав у Школі-студії МХАТу, Академії сусп. наук АН СРСР (Москва). 1961 – гол. ред. «Театральної енциклопедії». Досліджував мист-во актора, режисуру, техніку сцени, організац. принципи театру; італ. та франц. мист-во епох Відродження та Просвітництва. Автор праць про Ж.-Б. Мольєра (1935), Ж. Расіна (1939), Вольтера (1953), Н. Буало (1956), П. Корнеле (1956), де розроблено концепцію франц. класицизму. Укладач «Хрестоматии» з історії зх.-європ. театру (Т. 1, 1937–39; 2-е вид., 1953–55). За редакцією М. вийшло 2 томи «Истории западноевропейского театра» (1956–57), один із ред. 3-го тому (1963).

Пр.: Бомарше и его театр. Ленинград, 1936; Гюго и романтическая драма во Франции // Гюго В. Избр. драмы. Ленинград, 1937; Французский классицизм // Запад. сб. Москва; Ленинград, 1937. Т. 1; Г. Фильдинг – великий английский просветитель // Фильдинг Г. Избр. произведения. Москва, 1954. Т. 1; К. Гоцци и его сказки для театра // Гоцци К. Сказки для театра. Москва, 1956; О театре. Москва, 1963; Итальянская литература: Возрождение и Просвещение. Москва, 1965.

Літ.: Хлодовский Р. С. С. Мокуль­ский – историк итальянской литературы // Мокуль­ский С. С. Италь­янская литература. Возрождение и Просве­щение. Мос­­ква, 1965.

Н. М. Корнієнко


Покликання на статтю