Молдован Олександр Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Молдован Олександр Михайлович

МОЛДОВА́Н Олександр Михайлович (07. 04. 1951, Чернівці) – мовознавець. Д-р філол. н. (1994), акад. РАН (2011). Закін. Чернів. ун-т (1973). Від 1976 – в Ін-ті рос. мови РАН (Москва): від 1995 – зав. відділу лінгвіст. джерелознавства та історії рос. літ. мови, 1996–2017 – дир., від 2017 – наук. кер. Водночас від 2002 – голова Нац. ком-ту славістів РФ, чл. Президії Міжнар. ком-ту славістів. Наук. дослідження: історія сх.-слов'ян. мов, істор. лексикологія і лексикографія, палеографія, текстологія сх.-слов'ян. писем. пам'яток. Дослідив мовну ситуацію Київ. Русі часу Ярослава Мудрого, підготував лінгвіст. вид. важливої пам'ятки цього періоду «“Слово о законе и благодати” Илариона» (К., 1984); опублікував фундам. дослідж. «“Житие Андрея Юродивого” в славянской письменности» (Москва, 2000); дослідив і опублікував 5 цінних нововідкритих давньоукр. грамот 14–15 ст. (у кн. «Лингвистическое источниковедение в истории русского языка», Москва, 2000); дослідив розвиток укр. мови в Галичині австро-угор. періоду (Відень, 2000), підготував синтет. опис історії й сучас. стану укр. мови (у вид. «Языки мира. Славянские языки», Москва, 2005; 2-е вид. 2017; спів­авт.). Бере участь в укладанні «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (виходить від 1975 у Москві). Гол. ред. ж. «Русский язык в научном освещении» (від 2001). Підтримує тісні наук. контакти з укр. мовознавцями.

Пр.: Лексика древнерусского перевода в региональном аспекте. 1994; Пути славистики в современном мире. 2008; Русский язык и русистика сегодня. 2008; 2009 (усі – Москва).

Літ.: Юбилей Александра Михайло­вича Молдована // Вест. церк. истории. 2011. № 3–4.

П. Ю. Гриценко


Покликання на статтю