Морозов Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Морозов Анатолій Миколайович

МОРО́ЗОВ Анатолій Миколайович (08. 11. 1949, м. Лубни Полтав. обл.) – лікар-нейрохірург. Д-р мед. н. (2000), проф. (2002). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2020). Закін. Вінн. мед. ін-т (1972). Працював лікарем. Від 1979 – в Ін-ті нейрохірургії НАМНУ, де пройшов шлях від лікаря-нейрохірурга до нач. відділу експерим. нейрохірургії та клітин. фармакології й гол. лікаря; водночас від 1986 – на керів. посадах у МОЗ України; також від 1991 – на викладац. роботі у Нац. мед. ун-ті (усі – Київ): від 2000 – проф. каф. нейрохірургії. Вивчає проблеми нейроонкології та нейротравматології.

Пр.: Региональные и локальные ме­­тоды химиотерапии злокачественных опухолей головного мозга // Мат. 3-го Всесоюз. съезда нейрохирургов. Мос­ква, 1983 (спів­авт.); Проблемы качества, эффективности и стандартизации в нейротравматологии как составной части современной модели здравоохранения // Бюл. Укр. асоц. нейрохірургів. 1998. № 7 (спів­авт.); Проблема якості в охороні здоров'я. Кам'янець-Поділь­ський, 2002; Протоколи надання медичної допомоги хворим із черепно-мозковою травмою. К., 2006 (спів­авт.); Посібник для розробників клінічних рекомендацій та медичних стандартів. К., 2006 (спів­авт.); Клиническая и компью­терно-томографическая диагностика в остром периоде черепно-мозговой трав­мы. Чг., 2007 (спів­авт.); Нові підходи до застосування верапамілу та кетаміну при лікуванні гліом головного мозку // Укр. нейрохірург. журн. 2014. № 4 (спів­авт.).

Літ.: Цимбалюк В. І. Нейрохірурги України: Біобібліогр. довід. К., 1993; Анатолій Миколайович Морозов (до 60-річчя з дня народження) // Укр. нейрохірург. журн. 2009. № 4.

В. І. Цимбалюк

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. І. Цимбалюк . Морозов Анатолій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68452 (дата звернення: 25.10.2021)