Морозов Анатолій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Морозов Анатолій Олексійович

МОРО́ЗОВ Анатолій Олексійович (09. 05. 1939, Київ) – фахівець у галузі інтелектуальних систем управління, інформаційних технологій, моделювання та прогнозування складних об'єктів і процесів. Д-р тех. н. (1983), проф. (1986), акад. НАНУ (2015). Засл. діяч н. і т. України (1991). Держ. премія СРСР (1974, 1985). Держ. премія України у галузі н. і т. (1970, 1992, 1998), премії РМ СРСР (1982), ім. С. Лебєдєва (1991) та ім. В. Глушкова (1993) НАНУ. Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2008). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1961). Працював 1961–92 в Ін-ті кібернетики АНУ: 1983–92 – дир. СКБ матем. машин і систем; від 1992 – дир.-засн. Ін-ту проблем матем. машин і систем НАНУ (обидва – Київ). Основні напрями наук. досліджень: методи розроблення автоматиз. систем упр. різних класів, проблемно-орієнтов. комплексів, моделювання та прогнозування склад. об'єктів і процесів, ситуац. упр., створення програмно-тех. засобів взаємодії людина–ЕОМ; розроблення інформ.-довідк. та вимірюв. систем; логіко-матем. моделі та системи моделювання процесів прийняття рішень. Під кер-вом М. введено в експлуатацію системи інформ. обслуговування нар. депутатів «Рада» (1991); розроблено першу «Концепцію ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» (1993). Отримані ним результати в теорії прийняття рішень дозволили створити Ситуац. центр МО і Ради нац. безпеки і оборони України. Гол. ред. ж. «Математичні машини і системи» (від 1994).

Пр.: Определение основных функ­циональных требований к техническим комплексным АСУП // УСМ. 1973. № 2; Классы АСУ и их взаимосвязь // Про­грамно-тех. комплексы реал. времени. К., 1979; Аналитик-93 // КСА. 1995. № 5 (спів­авт.); Интеллектуализация ЭВМ на базе нового класса нейроподобных растущих сетей. К., 1997 (спів­авт.); Ситуаційні центри. Теорія і практика. К., 2009 (спів­авт.); Состояние и перспективы нейросетевого моделирования СППР в сложных социотехнических системах // Матем. машини і системи. 2010. № 1 (спів­авт.); Военная робототехника: обзор, проблемы, возможные решения // Там само. 2015. № 2 (спів­авт.).

Літ.: История вычислительной техники в лицах. К., 1995; 60-річчя чл.-кор. НАНУ О. Морозова // Вісн. НАНУ. 1999. № 5; 75 років члену-кореспонденту НАН України Морозову Анатолію Олексі­йо­вичу // Космічна наука і технологія. 2014. Т. 20, № 3.

М. Г. Ієвлєв


Покликання на статтю