Морозов Василь Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Морозов Василь Федорович

МОРО́ЗОВ Василь Федорович (06. 01. 1906, с. Радутіно, нині Брян. обл., РФ – 12. 02. 2004, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – фахівець у галузі лісівництва. Д-р с.-г. н. (1962), проф. (1968). Закін. Горец. с.-г. ін-т (1927, Білорусь). 1928–29 працював у Гомел. обл. упр. ліс. госп-ва; 1930–33 – н. с. Білорус. НДІ ліс. госп-ва (Гомель); 1934–38 – кер. експедиції з обстеження гір. плод. і горіхоплід. дерев у Таджикистані; 1938–43 – ст. н. с. Таджиц. філії АН СРСР (Душанбе); 1944–45 – ст. н. с. ВНДІ сухих субтропіків (Ташкент); 1947–50 – ст. н. с. Таджиц. н.-д. плодовиноград. ін-ту; 1951–52 – зав. відділу агролісомеліорації Укр. дослід. станції виноградарства і освоєння пісків; 1953–56 – зав. відділу лісорозведення Ін-ту лісу Білорус. АН; 1957–67 – зав. відділу лісівництва і фізіології дерев. рослин Білорус. НДІ ліс. госп-ва; 1967–90 – проф. каф. захисту рослин Херсон. с.-г. ін-ту. Від 1990 – на пенсії. Наук. дослідження: питання фізіології і екології дерев. порід, застосування гербіцидів у ліс. госп-вах.

Пр.: Биологические основы ухода за лесом. Минск, 1962; Изменение режима питания сосны при совместной культуре с многолетним люпином // Агрохимия. 1965. № 6; К вопросу о роли биологического дренажа в борьбе с филь­трационными водами в зоне Красно­знаменского магистрального канала // Вопр. земледелия на юге Украины. Хн., 1971; Физиологические особенности у древесно-кустарниковых пород, культи­вируемых в южных степях Украины // Биология и экология леса и культуры грецкого ореха. Кишинев, 1972. Т. 93; Некорневые подкормки огурцов в гидропонной культуре – источник повы­шения их продуктивности // Интенсификация земледелия. Кишинев, 1974. Т. 133 (спів­авт.).

В. П. Коваленко


Покликання на статтю