Морозов Георгій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Морозов Георгій Федорович

МОРО́ЗОВ Георгій Федорович (07(19). 01. 1867, С.-Пе­тербург – 09. 05. 1920, Сімферополь) – фахівець у галузі лісівництва, геоботаніки та географії. Закін. С.-Пе­тербур. ліс. ін-т (1893). У 1896–98 відрядж. до Німеччини та Швейцарії; 1899–1901 працював лісничим Кам'яно-Степ. лісництва Воронез. губ. (Росія); 1901–18 – проф., зав. каф. заг. лісівництва С.-Пе­тербур. ліс. ін-ту; 1918–20 – проф. каф. лісівництва Таврій. ун-ту (Сімферополь). Створив вчення про типи лісових насаджень, закономірності зміни лісових порід, обґрунтував теорію рубок лісу, розробив методи та прийоми степ. лісорозведення. Гол. ред. «Лесного журнала» (1904–18).

Пр.: Ученіе о лѣсѣ // Введеніе въ біологію лѣса. С.-Пе­тербургъ, 1912; Ученіе о типахъ насаждѣній въ связи съ его значеніемъ для лѣсоводства. Петро­градъ, 1917; Вопросы организации лесного опытного дела вообще и по отношению к Украине в частности // Лес. журн. 1918. Вып. 9–10; Основания учения о лесе. Сф., 1920; Избранные труды: В 2 т. Москва, 1970–71.

Літ.: Вернадский В. И. Памяти проф. Г. Ф. Морозова // Таврич. голос. 1920, 12 мая; Бейлин И. Г., Парнес В. А. Георгий Федорович Морозов. 1867–1920. Москва, 1971; Ена В. Г. Ученый, педагог, практик // Крым. правда. 1982, 6 мая; Бондаренко В. Фундатор сучасного лісівництва: До 145-річчя від дня наро­дження Г. Ф. Морозова // Ліс. і мислив. журн. 2001. № 4–5.

В. І. Гулай


Покликання на статтю