Морозов Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Морозов Іван Васильович

МОРО́ЗОВ Іван Васильович (05. 04. 1937, с. Арапівка Троїц. р-ну, нині Луган. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (2004), проф. (1992). Закін. Харків. ін-т механізації та електрифікації с. госп-ва (1967), де відтоді й працює (нині тех. ун-т с. госп-ва): від 1976 – заст. декана ф-ту механізації с. госп-ва, від 1979 – декан по роботі з іноз. громадянами, від 1992 – проф. каф. с.-г. машин. Наук. дослідження: теорія технол. процесів і розрахунок с.-г. машин, удосконалення процесу висівання насіння та робочих деталей сівалок. Спів­укладач «Українсько-англійського словника термінів сільськогосподарської техніки» (Х., 2008).

Пр.: Основи теорії сільськогосподарських машин. Х., 1992 (рос. мовою – Мос­ква, 1993); Сільськогосподарські машини. Ч. 3. Посівні машини. Х., 2005 (спів­авт.); Практикум з теорії і розрахунків параметрів процесів та робочих органів сільськогосподарських машин. Х., 2012 (спів­авт.); Повышение эффектив­ности технологического процесса зер­новых сеялок // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. Техніка та енергетика АПК. К., 2015. Вип. 226 (спів­авт.).

М. В. Бакум


Покликання на статтю