Морозов Павло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Морозов Павло Іванович

МОРО́ЗОВ Павло Іванович (16(28). 08. 1846, Харків – 09. 12. 1927, Київ) – лікар-хірург. Д-р медицини (1875). Закін. Харків. ун-т (1872), де залишився працювати пом. прозектора на каф. анатомії, 1876–86 – доц., проф. каф. оператив. хірургії з топогр. анатомією. Під час рос.-турец. вій­ни 1877 був військ. лікарем. Працював в Ун-ті св. Володимира у Києві (мед. ф-т згодом реорганіз. у Київ. мед. ін-т): 1886–1910 і 1917–22 – зав. каф. оператив. хірургії та топогр. анатомії, водночас 1906–10 – проректор, 1919 – декан мед. ф-ту. Співзасн. мед. відділ. при Вищих жін. курсах (1907), на базі якого згодом створ. Київ. жін. мед. ін-т (1916–20 – його дир.). Наук. дослідження: питання оператив. та військ.-по­льової хірургії, топогр. анатомії.

Пр.: О вліяніи способа растягиванія (Distactions method) на тазобедренный и коленный суставы. Х., 1875; Современное состояніе вопроса о плавленіи пуль въ огнестрельныхъ ранахъ // Там само; Курсъ военно-полевой хирургіи. Х., 1883. Вып. 1; О значеніи ожоговъ при выстрелахъ въ упоръ съ сосудисто-медицинской точки зрѣнія // Дневникъ 1-го съѣзда Моск.-Петербур. мед. об-ва. С.-Пе­тербургъ, 1886; Война, ее орудія и жертвы. К., 1892; Основы оперативной хирургии и топографической анатомии. Берлин, 1926.

Літ.: Поповъ М. А. Морозовъ Павелъ Ивановичъ // Мед. ф-т Харьков. ун-та за первые сто лет его существованія. Ч. 3. Х., 1906; Марьянчик Л. П. Памяти профессора П. И. Морозова // ВХ. 1927. Т. 11, кн. 31.

Ж. М. Перцева


Покликання на статтю