Морозов Юрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Морозов Юрій Іванович

МОРО́ЗОВ Юрій Іванович (30. 03. 1835, м-ко Сокілка Кобеляц. пов. Полтав. губ., нині с. Правобережна Сокілка Кобеляц. р-ну Полтав. обл. – 30. 04. 1900, Харків) – фізик, метеоролог. Після закін. Катерино­слав. г-зії (нині Дніпро) навч. у Харків. ун-ті (1853–58), де відтоді з перервою до 1900 й працював: від 1870 – екстраординар. (від 1889 – засл.) проф., 1864–67 – зав. каф. фізики, від 1867 – зав. каф. фіз. географії. 1860–62 стажувався у Берліні, Гайдельберзі, Фрайбурзі (обидва – Німеччина), Базелі (Швейцарія) та Парижі. 1863 захистив магістер. дис. «О солнечном спектре и спек­тральных наблюдениях», 1869 – доктор. дис. «Материалы для объяснения образования градин» (обидві видано у друкарні Харків. ун-ту – відповідно 1864 і 1868). Від 1893 – голова Харків. т-ва дослідників природи. Наук. інтереси стосувалися заг. і матем. фізики, метеорології, фіз. географії, магнетизму, електромагнетизму, електродинаміки, статики, динаміки атмосфери, геофізики. Вивчав фіз. явища, що відбувалися на поверхні та всередині Землі, а також в її атмо­сфері. Разом із Г. Кірхгофом був одним з перших дослідників спектра Сонця. Його дослідж. у галузі частот. багатораз. телеграфування знач. мірою сприяли винайденню телефону. 1869 він розробив апаратуру частот. згущення ліній зв'язку, при якій декілька повідомлень передавалися однією лінією сигналами змін. струму різноманіт. частоти. Займався також краєзн. і археол. дослідженнями. Зібрав значну колекцію давньорус. старовини. Автор низки праць, зокрема «Гидрофизическій очеркъ Севернаго Донца» («Труды Общества естество­испытателей при Харьковскомъ университете», 1874), «Предсказанія и исслѣдованіе бурь в Россіи» («Труды Общества испыта­телей природы», 1877), «О горо­дищахъ Харьковской губерніи» («Записки Харьковскаго университета», 1901).

Літ.: Перчик Е. Л., Коробов А. И. Профессор Императорского Харьковского университета Юрий (Георгий) Иванович Морозов – изобретатель частотной связи // Universitates: наука и просвещение. 2006. № 3; Роговский Е. Морозов Юрий Иванович // Физ.-мат. ф-т Харьков. ун-та за первые сто лет его существования (1805–1905). Х., 2008; Московкин В. М. Выдающиеся достижения в области телеграфии профессора Ю. И. Морозова и роль в нем его учителя профессора В. И. Лапшина // Науч. ведомости Белгород. ун-та. Сер. История. Политология. 2015. № 13(210), вып. 35.

В. П. Лебедєв, В. П. Пойда


Покликання на статтю