Морозов Юрій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Морозов Юрій Петрович

МОРО́ЗОВ Юрій Петрович (17. 07. 1941, м. Орєхово-Зуєво Моск. обл.) – фахівець у галузі геотермальної енергетики. Д-р тех. н. (2014). Закін. Київ. політех. ін-т (1965). Працював інж.-конструктором на з-ді «Більшовик» (1965–70); ст. н. с. Ін-ту тех. теплофізики НАНУ (1970–91, 2003–04); гол. конструктором НВО «Укренергоресурс» (1991–94); ст. н. с. Ін-ту проблем енергозбереження НАНУ (1994–96); ген. дир. ЗАТ «Гол. компанія “Атіка”» (1996–98) та консорціуму «Енергогаз» (1998–2003); від 2005 – зав. відділу геотермал. енергетики Ін-ту відновлюв. енергетики НАНУ (усі – Київ). Наук. дослідження: розроблення методів розрахунку теплових і гідродинам. процесів, визначення оптимал. відстані між нагнітал. і експлуатац. свердловинами геотермал. циркуляц. систем тощо. Обґрунтував і довів новий матем. опис неізотерміч. фільтрації теплоносія в підзем. проникних пластах, що враховує термо-п'єзо-в'язкопружні властивості підзем. колектора і геотермал. теплоносія. Під кер-вом М. створ. першу в Україні і СНД геотермал. циркуляц. систему з використання термал. вод у с. Ільїнка Сакського р-ну (АР Крим) для теплопостачання адм. корпусу, школи та дитсадка (1968).

Пр.: Енергоефективність та відновлювані джерела енергії. К., 2007 (спів­авт.); Отримання водню з застосуванням вітроелектричних установок // Водень в альтернатив. енергетиці та новіт. технологіях. К., 2015 (спів­авт.); Уравнение термовязкоупругой фильтрации в подземных проницаемых слоях // Альтернатив. энергетика и экология. 2015. № 15; До­быча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в под­­земных горизонтах. К., 2017; Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій. К., 2018 (спів­авт.); Влияние теплопритока горного массива на тем­­пературный режим геотермальной цир­­куляционной сис­те­мы // Альтернатив. энергетика и эколо­гия (ISJAEE). 2018. № 25–30.

С. О. Кудря


Покликання на статтю