Морозова Зоя Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Морозова Зоя Олексіївна

МОРО́ЗОВА Зоя Олексіївна (Морозова Зоя Алексеевна; 22. 09. 1929, Мос­ква) – російський вчений-генетик. Д-р біол. н. (1988). Закін. Моск. ун-т (1953), де відтоді й працює: від 1995 – ст. н. с. каф. вищих рослин. Водночас 1971–95 разом з науковцями Миронів. НДІ селекції і насінництва пшениці (с. Центральне Миронів. р-ну Київ. обл.) вела наук. роботу з вивчення продуктивності й адаптивності сортів, на основі отриманих результатів підготувала доктор. дис. та монографію. Наук. дослідження: вивчення онтоморфогенезу пшениці й різних генотипів; виокремлення заг. і частих закономірностей розвитку пшениці та використання їх у практ. селекції; розроблення методів морфогенет. і структур. аналізу.

Пр.: Морфогенетический анализ в селекции пшеницы. Москва, 1983; Сохранение популяции в первичном семеноводстве полиморфных сортов озимой пшеницы // ВСХН. 1991. № 10 (спів­авт.); Научные основы селекции озимой пше­ницы в Нечерноземной зоне России. Москва, 2003 (спів­авт.); Род Triticum L. Морфогенез видов пшеницы. Москва, 2009 (спів­авт.); Методология использования закономерностей морфогенеза колосовых злаков в селекции. Мос­ква, 2013; Пшеница и ее дикие сородичи. Морфогенез полиплоидных видов пше­ницы подрода Boeoticum Migusch // Альм. современ. науки и образования. Тамбов, 2015 (спів­авт.).

В. К. Чумаченко


Покликання на статтю