Морозова Ірина Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Морозова Ірина Володимирівна

МОРО́ЗОВА Ірина Володимирівна (31. 10. 1953, Ленінград, нині С.-Пе­тер­бург) – економіст. Д-р екон. н. (1997), проф. (2002). Закін. Одес. ін-т інж. мор. флоту (1976), де відтоді й працювала (нині мор. ун-т): 1997–2002 – декан ф-ту транспорт. технологій і систем, 2003–15 – ректор і зав. каф. експлуатації мор. портів. Осн. напрям наук. дослідж. – орг-ція перевезень вантажів мор. транспортом.

Пр.: Моделювання прийняття рішень в управлінні технічним розвитком судноплавного підприємства. О., 1997; Пер­спективы украинского флота в перевозках по внутренним водным путям Евро­пы. О., 2005; Перспективы создания логистических индустриальных парков в Украине // Вост.-европ. журн. передо­вых технологий. 2013. № 3/3.

М. Ю. Джураєва


Покликання на статтю