Морозова Людмила Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Морозова Людмила Петрівна

МОРО́ЗОВА Людмила Петрівна (09. 02. 1949, м. Владивосток, РФ) – філософ. Д-р філос. н. (2006). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1973). Відтоді працює у Вінниці: інж.-економіст; 1985–2004 – викл. сусп. дисциплін технол.-пром. коледжу; від 2004 – в аграр. ун-ті: 2005–10 – проф., 2010–12 – зав. каф. історії України та філософії; 2012–16 – проф. каф. філософії та екон. теорії торг.-екон. ін-ту Київ. торг.-екон. ун-ту; 2016–17 – проф. каф. екон. теорії, фундам. та соц.-гу­манітар. дисциплін кооп. ін-ту. Наук. дослідження: аксіологія, культу­ра, духовність, філософія освіти.

Пр.: Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. К., 1994 (спів­авт.); Формування цінностей молоді в перехідний період: сутність, структура, функції. В., 2001; Зміна парадигми ціннісного мислення як умови переходу до всесвітньої інтеграції людства. В., 2007. № 1; Цінності в контексті неокласичного підходу до соціуму // Гілея: Зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 69, № 2; Вплив соціальних механізмів на формування ціннісних орієнтацій української молоді // Зб. наук. видань Варшав. ун-ту. Варшава, 2015; Ціннісні орієнтації в системі оціночно-ціннісних відносин // Гілея: Зб. наук. пр. К., 2017. Вип. 121, № 6.

М. М. Кисельов, В. І. Ярошовець


Покликання на статтю