Морозова Марина Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Морозова Марина Миколаївна

МОРО́ЗОВА Марина Миколаївна (18. 05. 1958, м. Уссурійськ Примор. краю, РФ) – лікар-стоматолог. Д-р мед. н. (2011), проф. (2014). Закін. Крим. мед. ін-т (Сімферополь, 1984). Працювала лікарем; від 1990 – у Крим. мед. ун-ті: від 2011 – проф. каф. стоматології та ортодонтії ф-ту післядиплом. освіти; водночас від 1997 – зав. відділ. щелепно-лицьової хірургії клін. лікарні на ст. Сімферополь; 2007–10 – гол. щелепно-лицьовий хірург МОЗ Респ. Крим. Наук. дослідження: розроблення критеріїв діагностики тяжкості перебігу, прогнозування ускладнень і патогенетично обґрунтов. схем лікування гнійно-запал. процесів щелепно-лицьової ділянки; діагностика й лікування травмат. нейропатії нижнього альвеоляр. нерва; процеси загоювання ран, вплив на перебіг загоєння різноманіт. шовних матеріалів; використання культур клітин для лікування ран і профілактики неестет. рубців щелепно-лицьової ділянки.

Пр.: Оценка тяжести состояния пациентов с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области и прогнозирование их течения // ВС. 2009. № 2 (спів­авт.); Концепция липополисахарид-зависимого этиопатогенеза одонто­ге­нных гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области // Таврич. мед.-биол. вест. 2010. Т. 13, № 3; Экспериментально-морфологическая оценка эффективности лечения травматического неврита нижнего альвеолярного нерва комбинированными нейропротекторными препаратами в отдаленные сроки // Актуал. пробл. сучас. медицини. 2013. Т. 13, № 4 (спів­авт.); Использование метода непрерывной аспирации экссудата в лечении гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области // Вісн. пробл. біологiї i медицини. 2014. Т. 2, № 2 (спів­авт.); Effects of fibroblast transplantation on the content of macrophages and the mor­phology of regenerating ischemic cuta­neous wounds // International J. of Bio­medicine. 2017. Т. 7, № 4 (спів­авт.).

Т. В. Кантур


Покликання на статтю