Морозова Наталія Аронівна — Енциклопедія Сучасної України

Морозова Наталія Аронівна

МОРО́ЗОВА Наталія Аронівна (15. 12. 1952, Київ) – лікар-пульмонолог. Дочка А. Футермана, сестра В. Малахова. Д-р мед. н. (2001). Закін. Київ. мед. ін-т (1976). Відтоді працювала в Ін-ті фтизіатрії і пульмонології АМНУ: 1984–2002 – ст. н. с.; від 2002 – відп. лікар Міжнар. орг-ції з міграції (обидва – Київ). Наук. дослідження: імунол. особливості перебігу бронхіал. астми, клін.-імунол. критерії для проведення її індивідуаліз. терапії. Обґрунтувала можливості використання речовин класу Омега-3 поліненасич. жирних кислот як імуномодулювал., гіпокоагуляц., гіполіпідеміч. засобів. Співавторка препарату «Теком».

Пр.: Омега-3 ПНЖК. Новый лекар­ствен­ный препарат Теком. К., 1996 (спів­авт.); Изучение фармакодинамического действия препарата Теком в экспе­риментальной модели воспалительного процесса в легких и атеросклероза // УПЖ. 1997. № 1; Препарат Теком у лікуванні дисліпопротеїдемій // Мед. перспективи. 1999. Т. 4, № 2.

В. К. Гаврисюк


Покликання на статтю