Морозова-Водяницька Ніна Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Морозова-Водяницька Ніна Василівна

МОРО́ЗОВА-ВОДЯНИ́ЦЬКА Ніна Василівна (11(23). 01. 1893, Харків – 10. 08. 1954, Севастополь) – альголог, гідробіолог. Дужина В. Водяницького. Д-р біол. н. (1938), проф. (1940). Закін. Харків. ун-т (1915), де й працювала до 1920. У 1921–31 – н. с. Новорос. (РФ), 1931–38 та 1944–54 – ст. н. с. Севастоп. біол. станцій; 1939–42 – у Ростов. ун-ті (РФ): від 1940 – зав. каф. морфології і систематики нижчих рослин, 1941 – дир. НДІ біології; 1942–44 – у стаціонарі Ін-ту еволюц. морфології АН СРСР на оз. Іссик-Куль (Киргизстан). Вивчала морфологію та систематику роду Pediastrum, описала 3 нових для науки види, 2 різновиди, 1 форму, запропонувала нову систему роду на основі гомолог. рядів. Досліджувала фітопланктон Чорного моря, зробила вагомий внесок в обґрунтування екол.-біол. особливостей асоціацій фітобентосу його сх. і пн. узбережжя.

Пр.: Гомологические ряды как основа классификации рода Pediastrum Me­yen // Рус. арх. протистологии. 1925. Т. 4, вып. 1–2; Наблюдения над эколо­гией водорослей Новороссийской бух­ты // Тр. Кубано-Черномор. НИИ. 1927. Вып. 52; Опыт количественного учета донной растительности в Черном море // Тр. Севастоп. биол. станции АН СССР. Москва; Ленинград, 1936. Т. 5; «Филлофорное поле Зернова» и при­чины его возникновения // Памяти акад. С. Зернова: Сб. Москва; Ленинград, 1948; Фитопланктон Черного моря. Ч. 1 // Тр. Севастоп. биол. станции АН СССР. Москва, 1948. Т. 6; Фитопланктон Черного моря. Ч. 2 // Там само. Москва; Ленинград, 1954. Т. 8.

Літ.: Прошкина-Лавренко А. И. Поте­ри науки. Н. В. Морозова-Водяницкая // БЖ. 1955. Т. 40, № 2; Драпкин Е. И. Па­­мяти Нины Васильевны Морозовой-Во­­дяницкой // Ученые зап. Ростов. ун-та. 1957. Т. 57, вып. 1; Мильчакова Н. А. Альгологические исследования в СБС–ИнБЮМ: от прошлого к настоящему // Мор. экол. журн. 2009. Т. 8, № 3.

Т. В. Догадіна


Покликання на статтю