Морочковський Семен Филимонович — Енциклопедія Сучасної України

Морочковський Семен Филимонович

МОРОЧКО́ВСЬКИЙ Семен Филимонович (02(14). 02. 1897, м-ко Сміла Черкас. пов. Київ. губ., нині місто Черкас. обл. – 27. 03. 1962, Київ) – міколог, фітопатолог. Д-р біол. н. (1943). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1983, посмертно). Закін. Черкас. учител. семінарію (1919), агробіол. відділ. Київ. ІНО (1928). Учителював; від 1930 – н. с. лаб. мікології та фітопатології ВНДІ цукр. пром-сті (Київ); доц. (1935–44), проф. (1950–60) каф. нижчих рослин, 1944–50 – засн. і зав. каф. мікології і фітопатології Київ. ун-ту; водночас від 1938 – в Ін-ті ботаніки АНУ (Київ): 1939–62 – зав. відділу мікології, 1939–46 – заст. дир. з наук. роботи. Очолював Укр. ботан. т-во (від 1950). Наук. дослідження: систематика та фітопатологія грибів; інвентаризація видової різноманітності грибів України з різних таксоном. груп; гриби-збудники хвороб с.-г. культур, дерев. і чагарник. порід у полезахис. лісонасадженнях; можливість штуч. підвищення врожайності білого гриба. Організатор міколог. експедицій в усі регіони України. Засн. напряму з дослідж. мікофлори заповідників. Брав участь у підготовці вид. «Визначник грибів України» (К., 1967–79, т. 1–5). На його честь названо види грибів Pyrenophora mo­roczkovskii Gucevič (1959), Erysi­phe moroczkovskii V. P. Heluta (1980).

Пр.: Грибная флора кагатной гнили сахарной свеклы. Москва, 1948 (чес. – Прага, 1951); Условия развития кагатной гнили сахарной свеклы и меры борь­бы с ней. К., 1950.

Літ.: Салунська Н. І. Пам'яті Семена Філімоновича Морочковського // УБОЖ. 1962. Т. 19, № 4; Смицкая М. Ф., Дуд­ка И. А. Памяти Семена Филимоновича Морочковского // Микология и фитопатология. 1981. Т. 2, № 1; Харкевич О. С., Дудка І. О. Семен Филимонович Мороч­ковський – видатний український міко­лог і фітопатолог (до 120-річчя від дня народж.) // УБОЖ. 2017. Т. 74, № 4.

О. В. Романець


Покликання на статтю