Морріс Соня-Віолетта 23.07 — Енциклопедія Сучасної України

Морріс Соня-Віолетта 23.07

МÓРРІС Соня-Віолетта (Моrris Sonia Vio­let; дівоче – Стратичук; 23. 07. 1933, м. Віндзор, провінція Онтаріо, Канада – 05. 04. 2007, м. Бернабі, провінція Британ. Колумбія, Канада) – канадський філолог, редактор, перекладачка. З походження українка. Здобула ступ. бакалавра гуманістики в Ун-ті Макґілла (1957), бакалавра (1960) та магістра (1968) педагогіки в Саскачеван. ун-ті (обидва – Канада), магістра філософії в Колумбій. ун-ті (США, 1976). Учителювала в початк. та серед. школах (1958–63); викладала в Саскачеван. ун-ті (1964–96), обій­маючи різні посади, зокрема 1992–96 – заст. декана відділу пед. психології. Чимало зробила для розвитку україністики в системі канад. освіти як засн. і кер. (1968–79) Об'єдн. вчителів-україністів Саскачевану. Прихильниця багатокультурності в канад. освіті, була учасницею та очолювала різні орг-ції, зокрема протягом 4-х р. керувала Канад. радою багатокультур. та міжкультур. освіти. 1982–86 брала участь у Програмі обміну Саскачеван. ун-ту з Чернів. ун-том. Після виходу на пенсію (1996) М. із сестрою Ромою Франко заснували в Торонто вид-во «Language Lanterns» («Мовні світильники») для перекладання творів укр. літ-ри англ. мовою. Перекладала переважно Рома Франко, а М. редагувала переклади, писала передмови та налагоджувала видавн. справу. 1998–2000 вийшла друком серія «Жіночі голоси в українській літературі» (6 т. перекладів творів 8-ми укр. письменниць, опубл. 1884–1920, зокрема проза Олени Пчілки, Н. Кобринської, О. Кобилянської, Грицька Григоренка, Лесі Українки); 2001 – том малої прози А. Дімарова; 2002 – зб. перекладів творів, присвяч. голодомору 1932–33 (проза А. Дімарова, Є. Гуцала, О. Звичайної); 2004 – проза Панаса Мирного, В. Вин­ниченка, Г. Хоткевича, окремі оповідання І. Франка («На вершку», «Із записок недужого»); 2006 – 4 т. перекладів прози І. Франка до 150-річчя від дня народж.: т. 1 уміщує повісті «Для домашнього огнища» та «Основи су­спільності», т. 2–4 – трилогію «З бурливих літ» (1-й т. трилогії – твори «Гриць і панич», «Різуни», «Герой поневолі» й «Великий шум»; 2-й т. – повісті «Не спитавши броду» (незакін.) та «Лель і Полель»; 3-й т. – «Перехресні стежки»). Переклади відзначаються високим рівнем адекватності, вдалим відтворенням стильових своєрідностей оригіналів. Дуже корисний глосарій наприкінці кожного тому, де пояснено низку фактів, реалій, паремій та висловів.

Тв.: англ. перекл. – But… the Lord is silent: Selected Prose fiction by O. Koby­lianska & Ye. Yaroshynska. 1999; Warm the children, o Sun: Selected Prose fiction. 2000; For a crust of bread: Selected prose fiction. 2000; Dimarov A. Broken wings. 2001; A Hunger Most Cruel: Selected Prose Fiction by A. Dimarov, Ye. Hutsalo, O. Zvychayna. 2002; Franko I. Passion's Bitter Cup: Selected Prose Fiction. 2004; Franko I. Riddles of the Heart: Selected Prose Fiction. 2004; Franko I. Behind Deco­rum's Veil. 2006; Franko I. Turbulent Ti­mes: A Trilogy. Vol. 1. Winds of Change. Vol. 2. Beacons in the Darkness. Vol. 3. Fateful Crossroads. 2006; Franko I. Down Country Lanes: Selected Prose Fiction. 2008; Franko I. From Days Gone By: Se­lected Prose Fiction. 2008 (усі – Торонто, спів­авт.).

Літ.: M. Tarnawsky. Review of Langu­age Lanterns Publication // J. of Ukrainian Studies. 2008–09. Vol. 33–34; Козачук А. М. Перекладацький доробок Роми Франко: Загальний огляд // Вісн. Житомир. ун-ту. Сер. Філол. науки. 2011. Вип. 58.

Р. П. Зорівчак


Покликання на статтю