Морських досліджень і технологій Національне агенство — Енциклопедія Сучасної України

Морських досліджень і технологій Національне агенство

МОРСЬКИ́Х ДОСЛІ́ДЖЕНЬ І ТЕХНОЛО́ГІЙ Національне агентство Діяло 1993–96 при КМ України з метою імплементації в Україні норм Конвенції ООН з мор. права 1982. Засн. на базі Наук.-координац. центру мор. наук України, що був створ. 1992 з метою орг-ції, координації та контролю за виконанням установами, підпр-вами та орг-ціями фундам. та приклад. комплекс. океа­ногр. досліджень мор. середовища, зокрема в межах Держ. наук.-тех. програми досліджень Світ. океану в інтересах науки, нар. госп-ва та оборони України, а також рац. використання н.-д. флоту. Осн. завдання агентства: орг-ція розроблення концептуал. основ держ. політики в галузі досліджень і використання ресурсів Азово-Чорномор. бас., ін. р-нів Світ. океану, в яких Україна має відповідні інтереси, підготовка та внесення пропозицій і рекомендацій з цих питань на розгляд Президента України й КМ України; орг-ція й забезпечення держ. підтримки проведення комплекс. наук. досліджень, проектно-пошук. та інж.-тех. робіт, мор. експедицій; координація діяльності органів держ. виконав. влади, н.-д. установ, підпр-в і орг-цій, пов'язаної з дослідженням і використанням ресурсів Світ. океану, а також буд-вом, утриманням, використанням н.-д. суден та ін. мор. тех. засобів; участь у ме­жах своєї компетенції в міжнар. співроб-ві. Агентство розробляло проекти відповід. заг. концепцій, а також нац. та держ. програм, що супроводжували формування держ. мор. політики в Україні. Наймасштабніша серед них – Нац. програма досліджень і використання ресурсів Азово-Чорномор. бас., ін. р-нів Світ. океану на період до 2000, у виконанні якої взяли участь десятки наук. установ НАНУ та ін. відомств. До цієї програми входило кілька держ. програм і цільових комплекс. проектів, зокрема проекти досліджень живих і неживих ресурсів моря, екол., освітні, транспортні, рекреац. проекти, а також Держ. програма «Створення системи і технологій навігаційного, картографічного і гідрографічного забезпечення мореплавання». Крім того, на агентство вперше в Україні також було покладено функції: керування в галузі навігац.-гідрогр. забезпечення плавання транспорт., пром., спец. та ін. мор. і річк. суден в океанах, морях та на внутр. водних шляхах України; координації та забезпечення наук. досліджень в Антарктиці (у сферу керування агентства був переданий Антарктичний центр Український); видачі дозволів на проведення мор. наук. досліджень безпосередньо в мор. екон. зоні України за погодженням з уповноваженими центр. органами держ. виконав. влади. 1995 агентство організувало підготовку укр. антаркт. експедиції, а 1996 направило першу укр. антаркт. експедицію на о-в Геліндез Арґентин. архіпелагу побл. Антаркт. п-ова. Під егідою агентства 6 лютого 1996, в рамках заключ. етапу передачі Україні станції «Фарадей» Британ. антаркт. служби, на станції «Фарадей» (згодом перейм. агентством на Укр. антаркт. станцію «Академік Вернадський») урочисто спущено прапор Великої Британії і вперше піднято Держ. прапор України. У підпорядкуванні агентства перебувало н.-д. судно «Київ», на якому успішно здійснено низку комплекс. експедиц. океанол. досліджень Чорного та Середзем. морів. Правонаступником агентства стало Мін-во України у справах науки і технологій.

Літ.: Щипцов А. А. Морская политика Украины (концепция и основные на­правления). К., 1995.

О. А. Щипцов


Покликання на статтю