Морські біоресурси — Енциклопедія Сучасної України

Морські біоресурси

МОРСЬКІ́ БІОРЕСУ́РСИ – сукупність морських тварин та рослин, що мають фактичну чи потенційну користь або цінність для людства. Вони представлені мор. і прохід. рибами, ракоподібними, молюсками, китами і китоподібними, ін. водними ссавцями, водоростями, коралами, губками тощо. М. б. можуть бути використані людиною як їжа, для виготовлення тех. і корм. продуктів (рибного борошна, жиру, добрив), мед. препаратів, ін. цілей. Україна добуває М. б. у Чорному та Азов. морях, окремих р-нах Антарктики. Заг. вилов мор. біо­­ресурсів підпр-вами рибної галузі України 2018 становив 44,9 тис. т; із заг. обсягу – 15 тис. т антарктичного криля. У Чорному морі виловлено 8,6 тис. т; основу промислу склали (тис. т): рапани (5,5), шпроти (1,6), креветки (0,5), мідії (0,3). В Азов. морі виловлено 21,3 тис. т; осн. пром. види (тис. т) – бички (12,3), тюлька (7,9), хамса азовська (0,7). Упродовж остан. десятиліть заг. обсяг вилову М. б. у Чорному і Азов. морях значно скоротився, що зумовлено потуж. негатив. впливом антропоген. чинників: нерегульов. інтенсифікація промислу, браконьєр. вилов, берегоукріп­лювал. роботи (буд-во різноманіт. гідротех. споруд, забруднення за рахунок різкого збільшення пром. і побут. стоків, аварійні ситуації на транспорті в прибереж. акваторіях, несанкціонов. скидання суднами баласт. вод). Остан. часом до них можна додати зміну клімату, що пов'яза­на з глобал. потеплінням. У сучас. умовах актуал. питанням є не стільки збільшення експлуатації М. б., скільки їх дбайливе і рац. використання з врахуванням науково обґрунт. рекомендацій з їхнього збереження та охорони, що неможливо без оцінювання стану популяцій масових пром. і перспектив. для промислу об'єктів. Для цього необхідно володіти детал. інформацією про функціонування азово-чорномор. екосистем на всіх рівнях їхньої орг-ції. Вивченням стану М. б. займаються наук. ін-ти Агентства рибного госп-ва, Морської біології Інститут НАНУ (Одеса). Узагальнення щодо стану М. б. наведено у колектив. монографії «Промыс­ловые биоресурсы Черного и Азовского морей» (Св., 2011), що містить результати комплекс. оцінювання стану азово-чорномор. пром. біоресурсів (пелагіч. та демерсал. риб, макрофітів, зообентосу), зокрема за фізіол.-біохім. показниками, відношенням до гіпоксії, нафт. та ін. формами забруднення мор. середо­вища.

В. О. Демченко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
В. О. Демченко . Морські біоресурси // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68566 (дата звернення: 23.10.2021)