Морфо — Енциклопедія Сучасної України

Морфо

МОРФО... (від грец. μορφή – вид, форма) – частина складних слів, що відповідає поняттю «форма», напр.: морфогенез, морфографія, морфологія.

2019

Покликання на статтю