Мосеєнков Віктор Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Мосеєнков Віктор Борисович

МОСЕ́ЄНКОВ Віктор Борисович (23. 06. 1952, Київ – 03. 05. 1996, там само) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1995). Закін. Київ. ун-т (1974). Працював 1977–96 в Ін-ті математики НАНУ (Київ): 1995–96 – пров. н. с. відділу приклад. досліджень. Напрями наук. діяльності: диференціал. рівняння з частин. похідними та задачі матем. фізики (теор. гідродинаміка та теплофізика, тео­рія горіння). Для початково-гранич. задач конвекції в'язкої нестисливої та слабо стисливої рідини довів глобал. (за часом) теореми існування розв'язків за різ­них фіз. умов, запропонував збіжні алгоритми для їх розв'язання. Встановив неперервну залежність розв'язків від даних задачі та дослідив їхню асимптотичну і експоненціал. стійкість.

Пр.: Применение метода ускоренной сходимости к исследованию нелинейного волнового уравнения // УМЖ. 1978. Т. 30, № 1; Суперпозиция функций в пространстве Соболева // Там само. 1982. Т. 34, № 3; Качественные методы исследования задач конвекции вязкой слабо сжимаемой жидкости. К., 1988; Начально-краевая задача конвекции вязкой слабо сжимаемой жидкости при наличии осевой симметрии // УМЖ. 1990. Т. 42, № 12; Трехмерная начально-краевая задача конвекции вязкой слабо сжимаемой жидкости. І: Разрешимость в целом // Там само. 1994. Т. 46, № 5; Трехмерная начально-краевая задача конвекции вязкой слабо сжимаемой жидкости. ІІ: Единственность и устойчивость обобщенных решений // Там само. № 9.

В. І. Горбачук


Покликання на статтю