Мосейчук Юрій Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Мосейчук Юрій Юрійович

МОСЕЙЧУ́К Юрій Юрійович (21. 04. 1971, с. Пістинь Косів. р-ну Івано-Фр. обл.) – педагог, футбольний суддя. Канд. н. з фіз. виховання і спорту (2009), д-р пед. н. (2018). Арбітр міжнар. категорії з футболу (2008–10). Закін. Чернів. ун-т (1995), Кам'янець-Поділ. пед. ун-т (Хмельн. обл., 2002). Від 1998 працює у Чернів. ун-ті: від 2010 – зав. каф. фіз. культури та основ здоров'я. Наук. дослідження: теор.-метод. засади формування культури здоров'я майбут. учителів фіз. культури в системі неперерв. профес. освіти.

Пр.: Професійний саморозвиток майбутніх учителів фізичної культури. Чц., 2017 (спів­авт.); Peculiarities of physical activity regimen of 11–14-year-old children during curricular and extracurricular hours // J. of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17, issue 4 (спів­авт.); The analysis of physical fitness of 13–14 years in the process of physical education // Там само. Supplement issue 5 (спів­авт.); Практичні аспекти розробки та впровадження концепції професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з високим рівнем культури здоров'я на засадах неперервності та наступності // Пед. науки: Зб. наук. пр. Хн., 2017. Вип. 80, т. 2; Обґрунтування доцільності та практичні механізми впровадження організаційно-педагогічних умов у процес формування культури здоров'я майбутніх учителів фізичної культури // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Педагогіка. Соц. робота. Уж., 2018. Вип. 1(42); Теоретико-методологічні основи формування культури здоров'я у майбутніх учителів фізичної культури. Чц., 2018.

Я. Б. Зорій

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Я. Б. Зорій . Мосейчук Юрій Юрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68595 (дата звернення: 26.10.2021)