Москаленко Анатолій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Москаленко Анатолій Михайлович

МОСКАЛЕ́НКО Анатолій Михайлович (28. 09. 1966, с. Пекарів Сосниц. р-ну Черніг. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2016). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1990), де від 1991 й працював (нині аграр. ун-т); від 1997 – у Черніг. ін-ті економіки і упр.: 1998–2008 – зав. каф. економіки с. госп-ва та аграр. менеджменту, за сумісн. 2000–08 – декан аграр. ф-ту; 2008–15 – заст. дир. з маркетингу та інновац. діяльності та зав. відділу економіки, інтелектуал. власності і маркетингу інновацій, від 2015 – заст. дир. з наук. та інновац. діяльності Ін-ту с.-г. мікробіології та агропром. вироб-ва НААНУ (Чернігів); водночас від 2016 – проф. каф. аграр. економіки Ніжин. агротех. ін-ту Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Наук. дослідження: формування ефектив. і сталого використання с.-г. земель, соц.-екон. аспекти трансформації АПК до ринк. економіки.

Пр.: Методология и практика земельного налогообложения // Междунар. аграр. журн. 1999. № 11; Проблемы оценки эффективности земли в аграрном секторе: теория и методология // Прогрес. 2014. № 1–2; Land Concentration and the Optimal Size of Agricultural Enter­prises in the Polissya Zone of Ukraine // Public Policy and Administration reviev. 2015. Vol. 3; Ecological and economic grounding for crop rotation in woodlands of Ukraine // Актуал. пробл. економіки. 2015. № 10; Теоретичні та методологічні засади ефективного використання сільськогосподарських земель Полісся України. Ніжин, 2015.

П. Т. Саблук

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
П. Т. Саблук . Москаленко Анатолій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68616 (дата звернення: 26.09.2021)