Москаленко Віктор Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Москаленко Віктор Григорович

МОСКАЛЕ́НКО Віктор Григорович (25. 08. 1940, м. Артемівськ, нині Бахмут Донец. обл.) – музикознавець, педагог. Д-р мистецтвознавства (1994), проф. (1995). Чл. НСКУ (1972). Закін. Новосибір. консерваторію (РФ, 1965; кл. Ю. Кона) та аспірантуру при Київ. консерваторії (1971; кл. В. Задерацького), де відтоді й працює (нині Нац. муз. академія України): від 2007 – зав. каф. теорії та історії муз. виконавства. Автор концепції муз. інтерпретації. Ініціатор та кер. «Українського товариства аналізу музики» (1999), проведення всеукр. наук.-практ. конференцій.

Пр.: Про виражальну функцію цитування народних мелодій у сучасному симфонізмі // Сучасна музика: Зб. ст. К., 1973. Вип. 1; Творческий аспект му­зыкальной интерпретации. К., 1994; Му­­зичний твір як текст // Київ. музико­знавство. 2001. Вип. 7; Про два підходи до аналізу музичних творів // Муз. освіта в Україні: Наук. вісн. Нац. муз. ака­демії України. К., 2003. Вип. 29; Muzyca w šrod­kach masowego przekazu і kszal­cenie profilowane muzykologów // Muzyka i media na Pomorzu i Kujawach. 2003. № 17; Лекции по музыкальной интерпретации: Учеб. пособ. К., 2013.

К. І. Шамаєва


Покликання на статтю