Москаленко Віталій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Москаленко Віталій Федорович

МОСКАЛЕ́НКО Віталій Федорович (25. 01. 1949, м. Кременчук Полтав. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (2001), проф. (2000), акад. НАМНУ (2010). Засл. діяч н. і т. України (2007). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (2004), 4-го (2009), 3-го (2012) ступ. Закін. Харків. мед. ін-т (1972). Працював лікарем; 1980–90 – у парт. органах Харкова та обл. Від 1990 – проректор з лікув. роботи, доц. каф. кардіології та функціон. діагностики Харків. ін-ту удосконалення лікарів; 1994–98 – нач. Гол. упр. охорони здоров'я та соц. питань, заст. міського голови Харкова – нач. Гол. упр. з гуманітар. та соц. питань Харків. міськради; від 1998 – заст., від 1999 – 1-й заст., 2000–02 – Міністр охорони здоров'я України; водночас від 1999 – доц., проф. каф. упр. охорони здоров'я Нац. мед. академії післядиплом. освіти; 2003–14 – ректор, за сумісн. 2004–14 – зав. каф. соц. медицини та охорони здоров'я Нац. мед. ун-ту (обидва – Київ). Віце-президент НАМНУ (2011–16). Наук. дослідження: соц. медицина, орг-ція та упр. охороною здоров'я, терапія, кардіологія, мед.-соц. проблеми надзвич. ситуацій та ліквідація їх наслідків; стратегія розвитку вищої мед. освіти України. За його участі розроблено новий Нац. календар профілакт. щеплень.

Пр.: Руководство по скорой медицинской помощи. К., 1991 (спів­авт.); Эпидемиологические и иммунологические аспекты вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. Х., 1997 (спів­авт.); Неотложная кардиология. Х., 1999 (спів­авт.); Система управління якістю медичної освіти в Україні. Дн., 2003 (спів­авт.); Медична освіта у світі та в Україні. К., 2005 (спів­авт.); Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров'я: український контекст. К., 2008; Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров'я: від профілактики медичної до профілактики соціальної. К., 2009; Системы здравоохранения: современный контекст. К., 2012; Методологія доказової медицини: Підруч. К., 2014 (спів­авт.).

Літ.: Грузєва Т. С. Віталію Федоровичу Москаленку – 60 років // Внутр. медицина. 2009. № 1–2; Москаленко Віталій Федорович. Марафон крізь життя. К., 2009.

І. М. Полякова


Покликання на статтю