Москаленко Наталія Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Москаленко Наталія Василівна

МОСКАЛЕ́НКО Наталія Василівна (28. 06. 1963, м. Бердичів Житомир. обл.) – фахівець у галузі фізичного виховання. Канд. пед. н. (1993), д-р н. з фіз. виховання та спорту (2010), проф. (2008). Закін. Дніпроп. ін-т фіз. культури і спорту (нині Дніпро, 1984), де й працює (нині Придніпров. академія фіз. культури і спорту): 1990–92 – заст. декана базового ф-ту, 1992–96 – в. о. декана ф-ту спорт. ігор та єдиноборств, 1996–2001 – декан пед. ф-ту, від 2001 – проректор з наук. діяльності, водночас 2006–13 – зав. каф. теорії і методики фіз. виховання. Наук. дослідження: проблеми системи фіз. виховання, заг.-культурні інтереси, ціннісні орієнтації та мотиви до занять фіз. культурою, особливості фіз. стану і рухової активності різних груп насел.; розроблення інновац. підходів для удосконалення процесу фіз. виховання в закладах освіти різного рівня акредитації та орг-ції приклад. фіз. підготовки на вироб-ві.

Пр.: Мотиваційні пріоритети студентів до занять фізичною культурою і спортом // Спорт. вісн. Придніпров'я. 2010. № 2; Інноваційні підходи у фізичному вихованні школярів: Навч. посіб. 2-е вид. Дн., 2014; Інформаційні технології у фізичному вихованні: Навч. посіб. Дн., 2014; Технологія формування ціннісного ставлення у студентів до самостійних занять фізичною культурою // Спорт. вісн. Придніпров'я. 2016. № 1; Моделювання раціонального рухового режиму дітей 3–4 років у дошкільних закладах різного типу // Там само. № 3; Спортивні танці для дітей. Дн., 2016 (усі – спів­авт.).

С. М. Афанасьєв

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю