Москаленко Олена В’ячеславівна — Енциклопедія Сучасної України

Москаленко Олена В’ячеславівна

МОСКАЛЕ́НКО Олена В'ячеславівна (07. 11. 1973, Харків) – правознавець. Д-р юрид. н. (2013), проф. (2015). Закін. Харків. пед. ун-т (спеціальність «вчитель укр. мови та літ-ри» – 1995; «правознавство» – 2000). Працювала у Харків. автомоб.-дорож. тех. ун-ті (1995–98); від 1998 – у Харків. пед. ун-ті: від 2014 – зав. каф. держ.-пра­вових дисциплін і міжнар. права. Осн. напрям наук. дослідж. – принципи соц. страхування в сучас. умовах господарювання.

Пр.: Принципи загальнообов'язкового медичного страхування // Вісн. АПрНУ. 2011. № 3; Основні засади загально­обов'язкового державного соціального страхування в умовах ринкової економіки. Х., 2012; Загальнообов'язкове державне соціальне страхування як гарантія конституційного права на соціальний захист // Наук. вісн. Дніпроп. ун-ту внутр. справ. 2012. № 3; Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт // Право та держ. упр. 2013. № 10; Щодо змісту спеціальних функцій загальнообов'язкового державного соціального страхування // Держава і право: Зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 2.

В. В. Марченко


Покликання на статтю