Москаленко Тетяна Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Москаленко Тетяна Яківна

МОСКАЛЕ́НКО Тетяна Яківна (28. 02. 1960, м. Березівка Одес. обл.) – акушер-гінеколог. Д-р мед. н. (2005). Закін. Одес. мед. ін-т (1987). Працює лікарем, зокрема від 2013 – гол. лікар Одес. полог. будинку № 7; водночас від 2013 – в Одес. мед. ун-ті: від 2014 – доц. каф. акушерства та гінекології № 1. Наук. дослідження: особливості перебігу вагітності у жінок з ускладненим репродукт. анамнезом, сучас. стан діагностики і лікування репродукт. системи.

Пр.: Перебіг вагітності та пологів у жінок з фетоплацентарною недостатністю та анемією, які палили до вагітності // Зб. наук. пр. співроб. Нац. мед. академії післядиплом. освіти. К., 2004. Вип. 3, кн. 6; Особливості перебігу раннього неонатального періоду у дітей, матері яких хворіли на фетоплацентарну недостатність // Зб. наук. пр. Асоц. акушерів-гінекологів України. К., 2004 (спів­авт.); Экспрессия факторов пролиферации, апоптоза и иммунной реактивности в ткани децидуальной оболочки у женщин с внутриматочной перегородкой // Вісн. мор. медицини. 2015. № 4 (спів­авт.); Уровень рН – инте­гральный показатель состояния здоровья половой системы женщины // Мед. аспекты здоровья женщины. 2015. № 6 (спів­авт.); Метаболічний синдром як фактор передчасних пологів // Одес. мед. журн. 2015. № 6 (спів­авт.).

К. К. Васильєв


Покликання на статтю