Москаленко Федір Якович — Енциклопедія Сучасної України

Москаленко Федір Якович

МОСКАЛЕ́НКО Федір Якович (07(20). 06. 1901, с. Олишівка, нині смт Черніг. р-ну Черніг. обл. – ?) – філософ. Д-р філос. н. (1953), проф. (1953). Держ. нагороди СРСР. Закін. Черніг. ІНО (1926). Учителював; від 1931 – асист. каф. філософії Ленінгр. ін-ту вод. транспорту (нині С.-Пе­тербург); 1932 – викл. і зав. кафедр соц.-екон. наук у ВНЗах Києва, Харкова, Мос­кви, Воронежа (РФ); 1945 – декан філос. ф-ту Черніг. пед. ін-ту; у Київ. ун-ті: 1946–55 – зав. каф. логіки, 1955–60 – проф. каф. філософії Ін-ту підвищення кваліфікації викл. сусп. наук, від 1963 – проф.-консультант; водночас 1946–60 – лектор ВПШ при ЦК КПУ (Київ). Наук. дослідження: проблеми діалектики та істор. матеріалізму, формал. і діалект. логіка, розроблення питань логіки класиками марксизму-ленінізму та рад. філософами.

Пр.: Великий предшественник декабристов: К 150-летию книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» // Лит. Воронеж. 1940. № 4; Учение об индуктивных выводах в истории русской логики. К., 1955; Вчення про iндуктивні висновки в працях класикiв росiйської фiлософiї XIX ст. // Зб. фiлос. ф-ту. К., 1955. № 2; Карл Маркс i Фрiдрiх Енгельс про iндукцiю та iндук­тивнi висновки // Там само. 1957. № 3; «Матерiалізм i емпiрiокритицизм» В. I. Ле­нiна i критика iдеалiзму та софiстичних перекручень у логiцi // Теор. зброя ко­мунiзму: Зб. К., 1959; В. И. Ленин о познавательном значении индукции и ин­дуктивных выводов // Гносеол. содержание логичес. форм и методов. Науч. тр. каф. философии: Сб. К., 1960; Во­просы науки логики в произведениях Г. В. Плеханова // Там само; Вопросы формальной логики в курсе диалектического материализма // Некоторые во­просы методики преподавания философии: Сб. К., 1961.

Літ.: Єневич Ф., Федоренко Є. Федір Якович Москаленко // За рад. кадри. 1961, 23 черв.; Калібаба Д. Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини. Чг., 1998.

О. О. Чорний, П. М. Штих

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю