Москалець Валентин Віталійович — Енциклопедія Сучасної України

Москалець Валентин Віталійович

МОСКАЛЕ́ЦЬ Валентин Віталійович (13. 05. 1978, с. Дослідне Носів. р-ну Черніг. обл.) – вчений-агроном. Чоловік Т. Москалець. Д-р с.-г. н. (2015). Закін. Білоцерків. аграр. ун-т (Київ. обл., 2001). Відтоді працював на Носів. селекц.-дослід. станції. Від 2004 – в Ін-ті агроекології та біотехнології УААН (Київ): 2005–07 – зав. лаб. радіо­екол. моніторингу. Від 2007 – у Білоцерків. аграр. ун-ті: 2015–17 – доц., згодом проф. каф. генетики, селекції і насінництва с.-г. культур. Від 2017 – гол. н. с. лаб. селекції та технології вирощування ягід. культур Ін-ту садівництва НААНУ (Київ). Наук. дослідження: еколого-адаптивна генетика, селекція і біотехнологія рослин. Спів­автор 14-ти сортів і ліній пшениці м'якої та тритикале озимих, 2-х сортів обліпихи крушиноподібної.

Пр.: Формування продуктивності тритикале з цінними еколого-адаптивними властивостями // Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН. К., 2006. Вип. 1–2 (спів­авт.); Нові сорти озимого тритикале – перспективні рослини для вирощування на радіаційно забрудненій території // Вісн. Білоцерків. аграр. ун-ту. 2007. Вип. 50 (спів­авт.); Вплив біологізованої агротехнології вирощування тритикале озимого на елементи структури урожайності зерна // Вісн. Полтав. аграр. академії. 2013. № 2 (спів­авт.); Triticosecale Wittmack ex. A. Camus: екосистемний підхід дослідження для формування сталих урожаїв. Д., 2014.

В. І. Хауст


Покликання на статтю